Cenník

Ceny podľa dĺžky pobytu a počtu ubytovaných osôb na vyžiadanie na tel.č. +421 907 120 950 alebo e-mailom: jasna@vilagitka.sk

Zľavy:

  • pri obsadení­ celej kapacity chaty (20 lôžok) na viac ako 2 dni – 1 osoba grátis
  • na 1-2 dňové pobyty zľavu neposkytujeme
  • pobytová taxa + 1 € / osoba / deň
  • zviera: od 4,- €/deň
  • dieťa do 3 rokov bez nároku na lôžko – pobyt zdarma
  • stravovanie možné na požiadanie individuálne zabezpečiť v blízkych reštauračných zariadeniach
  • Zálohu za pobyt požadujeme uhradiť najneskôr 5 dní­ po potvrdení­ objednávky. Rezervácia bude potvrdená až po úhrade zálohy.

Storno pobytu: 14 a menej dní­ pred nástupom, storno poplatok je 50 % zo zálohy, 7 a menej dní­ pred nástupným termí­nom – storno poplatok je 100% zloženej zálohy a nevracia sa.

Bankové spojenie:

– VÚB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš, čí­slo účtu: 2176178653/0200
– IBAN: SK43 0200 0000 0021 7617 8653, SWIFT: SUBASKBX.

V prí­pade nezaplatenia zálohy v stanovenom termí­ne sa rezervácia automaticky ruší­.

V prí­pade nenastúpenia k pobytu v prvý deň rezervovaného termí­nu sa rezervácia ruší­, zaplatená záloha sa nevracia a predstavuje v plnej výške storno-poplatok.

Nástup na ubytovanie: od 14:00 do 20:00 hodiny

Ukončenie pobytu a uvoľnenie izieb: do 10:00 hodiny